قوانین و مقررات برنا

 

1. شرایط

با دسترسی به این وبسایت، شما موافقت میکنید که از شرایط و ضوابط استفاده از وب سایت، همه قوانین و مقررات مربوطه استفاده کنید و موافقت کنید که شما مسئولیت پذیری هر یک از قوانین محلی را اعمال کنید. اگر با هر یک از این شرایط موافق نیستید، از استفاده یا دسترسی به این سایت ممنوع است. مواد مندرج در این وبسایت توسط قانون کپی رایت و علامت تجاری اعمال می شود.

2. از مجوز استفاده کنید

مجاز به طور موقت یک کپی از مواد (اطلاعات یا نرم افزار) را در وب سایت Bornaonline.com برای مشاهده شخصی و غیرانتقادی به مدت زمان طولانی دانلود کنید. این یک مجوز است، نه یک انتقال از عنوان، و تحت این مجوز شما ممکن است:

اصلاح یا کپی کردن مواد؛

از مواد برای هر هدف تجاری یا برای نمایش عمومی (تجاری یا غیر تجاری) استفاده کنید.

تلاش برای decompile یا معکوس کردن هر نرم افزار موجود در سایت Bornaonline.com؛

هر گونه کپی رایت یا سایر نشانه های اختصاصی از مواد را حذف کنید؛

انتقال مواد به فرد دیگری یا "آینه" مواد در هر سرور دیگر.

این مجوز به طور خودکار پایان خواهد یافت اگر شما هر یک از این محدودیت ها را نقض می کنید و ممکن است در هر زمان توسط Bornaonline.com خاتمه یابد. با پایان دادن به بازدید شما از این مواد و یا لغو این مجوز، شما باید هر گونه مواد دانلود شده را که در اختیار شماست، از بین ببرید یا در قالب الکترونیکی یا چاپی نابود کنید.

3.Disclaimer

مواد در وب سایت Bornaonline.com "همانطور که هست" ارائه می شود. Bornaonline.com هیچ تضمینی، بیان یا ضمنی را ارائه نمی دهد و از این طریق تمامی ضمانت های دیگر، از جمله بدون محدودیت، ضمانت نامه های ضمنی یا شرایط تجاری بودن، آمادگی برای یک هدف خاص یا عدم نقض مالکیت معنوی و یا نقض دیگر حقوق، غایب می شود. علاوه بر این، Bornaonline.com هیچ تضمینی در مورد دقت، نتایج احتمالی یا قابلیت اطمینان از استفاده از مواد در وب سایت خود یا سایر موارد مرتبط با چنین مواد یا در هر سایت مرتبط با این سایت را تأیید و یا ارائه نمی کند.

 4. ریزش ها و خطا

مواد موجود در وب سایت Bornaonline.com می تواند شامل خطاهای فنی، تایپوگرافی یا عکاسی باشد. Bornaonline.com حقی ندارد که هر یک از مواد موجود در وب سایت خود دقیق، کامل یا جاری باشد. Bornaonline.com ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییرات در مطالب موجود در وب سایت خود داشته باشد. Bornaonline.com، با این حال، تعهدی برای به روز رسانی مواد ندارد

5. لینک

Bornaonline.com تمام سایت های مرتبط با وب سایت خود را بررسی نکرده و مسئولیت محتویات هر سایت مرتبط با آن را ندارد. درج هر پیوند، برنامۀ Bornaonline.com را تأیید نمی کند. استفاده از هر گونه چنین وب سایت مرتبط در ریسک خود کاربر است.


سیاست حفظ حریم خصوصی

حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. بر این اساس، ما این سیاست را توسعه داده ایم تا شما بتوانید بدانید چگونه ما اطلاعات جمع آوری، استفاده، ارتباط و افشاء و استفاده از اطلاعات شخصی را در اختیار شما قرار می دهیم. موارد زیر سیاست حریم خصوصی ما را تعیین می کنند.

قبل یا در زمان جمع آوری اطلاعات شخصی، اهدافی را برای جمع آوری اطلاعات مشخص می کنیم.

ما اطلاعات شخصی را صرفا با هدف تکمیل اهداف مشخص شده توسط ما و سایر اهداف سازگار جمع آوری و استفاده خواهیم کرد، مگر اینکه رضایت فردی را که مربوط به قانون است، دریافت کنیم.

ما فقط اطلاعات شخصی را تا زمان لازم برای انجام این اهداف حفظ خواهیم کرد.

ما اطلاعات شخصی را با وسایل قانونی و عادلانه و در صورت لزوم با دانش یا رضایت فرد مربوطه جمع آوری خواهیم کرد.

داده های شخصی باید مربوط به اهدافی است که برای آن استفاده می شود، و در حد لازم برای آن اهداف، باید دقیق، کامل و به روز باشد.

ما اطلاعات شخصی را از طریق ضمانت های امنیتی منطقی علیه از دست دادن یا سرقت، و همچنین دسترسی غیرمجاز، افشا، کپی، استفاده یا تغییر، محافظت می کنیم.

ما اطالعات مشتریان را در مورد سیاست ها و شیوه های ما در رابطه با مدیریت اطلاعات شخصی به راحتی در دسترس ما قرار می دهیم.

ما متعهد به انجام کسب و کار خود با توجه به این اصول است تا اطمینان حاصل شود که محرمانه بودن اطلاعات شخصی حفاظت شده و حفظ می شود.